Hikmah Shalat Tarawih Di Bulan Ramadhan

Orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadhan, Allah SWT akan membekali orang tersebut dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ganjaran yang melimpah turut menghadiri amal-amal baik yang kita lakukan.

Di bulan suci ini, perkara-perkara yang hukumnya sunnah ganjarannya akan seperti perkara wajib. Sementara perkara yang sifatnya wajib akan di kali lipatkan sebanyak 70 kali lipat ganjaran di bulan biasa. Kita tidur pun akan dihitung sebagai ibadah.

selain hal tersebut diatas, adapun ganjaran yang sangat luar biasa bila kita melakukan sholat malam dalam tarawih, berikut hikmah sholat tarawih :
1. Malam pertama : akan dibersihkan dan diampuni segala dosanya seperti bayi yang baru lahir dalam rahim ibunya.
2. Malam ke-2 : akan diampuni dosa ibu, ayahnya yang sudah meninggal, jika meninggal dalam keadaan berpegang iman dan Islam.
3. Malam ke-3 : Menguatkan kembali ganjaran malam pertama shalat tarawih yaitu diampuni dosa yang melaksanakan shalat tarawih malam ketiga ini.
4. Malam ke-4 : mendapatkan derajat yang sama halnya seperti orang-orang yang membaca empat kitab suci = Tauret, Injil, Zabur, Al-Qur’an.
5. Malam ke-5 : mendapatkan keutamaan yang sama dengan orang yang sholat di tiga mesjid agung yaitu Masjidil Harom, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqso.
6. Malam ke-6 : mendapatkan kemulyaan sama dengan malaikat yang melakukan towaf di Baitul Ma’mur.
7. Malam ke-7 : mendapatkan keutamaan jihad yang sama dengan pahalanya yang menggiring Nabi Musa as mengalahkan kaum Fir’aun dan Qorun.
8. Malam ke-8 : mendapatkan ketenangan (tuma’ninah) hati seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim as.
9. Malam ke-9 : akan dianggap sejajar dengan ibadahnya para nabi as.
10. Malam ke-10 : mendapatkan rizki yang baik, di dunia dan di akhirat.
11. Malam ke-11 : kembali lagi pada shalat tarawih malam pertama, yaitu bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya.
12. Malam ke-12 : akan mendapatkan kebahagiaan.
13. Malam ke-13 : mendapatkan syafa’atul Udzma, sehingga pada hari kiamat kelak bebas dari kesusahan dan kesulitan.
14. Malam ke-14 : mendapatkan syafa’at dari para malaikat, sehingga mendapatkan keuntungan hisab.
15. Malam ke-15 : mendapatkan pangkat yang luhur, di alam malaikat, sehingga malaikat-malaikat Arasy dan Kursi mengucapkan solawat kepada orang yang melaksanakan shalat di malam kelimabelas ini.
16. Malam ke-16 : mendapatkan pernyataan bebas dari neraka dan mendapat izin masuk ke surga.
17. Malam ke-17 : mendapatkan ganjaran yang hampir sama dengan ganjaran para Nabi.
18. Malam ke-18 : mendapatkan pengumuman bahwa Allah SWT rido kepada dirinya (orang yang melaksanakan sholat tarawih malam kedelapanbelas) dan ibu bapaknya.
19. Malam ke-19 : naik derajatnya sehingga diizinkan diam disurga Firdaus kelak.
20. Malam ke-20 : dinaikkan lagi derajatnya sehingga diizinkan bertetangga dengan para Syuhada serta Solihin.
21. Malam ke-21 : mendapatkan rumah istimewa di surga yang dibuatnya dari Nur=cahaya.
22. Malam ke-22 : bebas dari kebingungan dan kesusahan di hari akhir.
23. Malam ke-23 : diizinkan ke kota pelesir di surga.
24. Malam ke-24 : 20 do’anya akan diijabah oleh Allah SWT.
25. Malam ke-25 : dibebaskan dari siksa kubur.
26. Malam ke-26 : dilebihkan derajatnya dari pada yang lain lebih dari 40 tahun.
27. Malam ke-27 : dapat melewati jembatan Sirotholmustakim lebih cepat dari pada kilat.
28. Malam ke-28 : mendapatkan seribu derajat di surga.
29. Malam ke-29 : mendapatkan keutamaan pahala dari beberapa kali yang naik haji.
30. Malam ke-30 : diizinkan memakan segala rizki yang ada di surga.

Itulah isi-isi ganjaran yang akan diberikan di setiap malam shalat Tarawih. Oleh sebab itu, sayang sekali bila melewatkan shalat tarawih di bulan yang penuh berkah ini. (Adil Nursalam / SM)

*diambil dari berbagai sumber